Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

My Day Spa

Hämeenkatu 3 LH 20

05800 Hyvinkää

Y-tunnus: 2769996-6

 

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Anni Peltomäki            p. +358 44 5000466        asiakaspalvelu@mydayspa.fi

Laura Lehtinen            p. +358 44 5000466       

REKISTERIN NIMI

My Day Spa :n asiakasrekisteri.

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt My Day Spa Shop -verkkokaupan asiakkaaksi ja/tai ostanut My Day Spa Shop -verkkokaupasta tavaraa ja/tai palveluita.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on My Day Spa Shop -verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää My Day Spa Shop -verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja kohdennetun sisällön, etujen, tarjousten ja muiden markkinointitoimenpiteiden tuottamiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilön asiakasnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan My Day Spa :n käytössä, paitsi My Day Spa :n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa tai yhteistyökumppania asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Tietoja ei kuitenkaan luovuteta My Day Spa :n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole My Day Spa :n tai sen palveluntarjoajan tai yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää My Day Spa :n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee My Day Spa Shop -verkkokaupan salasanasuojatulla palvelimella. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

TIETOJEN TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti My Day Spa :ssa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. My Day Spa vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käsittely tässä rekisteriselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin joko kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä My Day Spa Shop
-verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@mydayspa.fi

Asiakasta koskevat rekisteritiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä, elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Google Analytics on käytössä sivustolla.